[   ล็อกอินสำหรับเจ้าหน้าที่ ]
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
สิถิติผู้เข้าชม: 604,435

›› ดูสถิติจำแนกตามปี
 
โดย ..ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี   เจ้าของโครงการ คุณนวพงษ์ เพ็ชรอุไร งานประชาสัมพันธ์   เรียงตาม   ค้นหาตาม ค้นหา ->   
ลำดับ ปีที่ ฉบับเดือน หัวข้อข่าว กลุ่มข่าว ประเภทสื่อ
_1943  04/02/2562  นักเรียนมัธยมปลายทั่วประเทศยืนยันสิทธิ์ TCAS รอบที่ 1 เลือก ม.อ.สูงเป็นอันดับ 3 ของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ  ผลิตบัณฑิต  สื่อสารมวลชน
_1942  01/02/2562  ม.อ.ปัตตานีขอเชิญร่วมกิจกรรมเทศกาลแห่งความรักเพื่อนมนุษย์  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  สื่อสารมวลชน
_1941  01/02/2562  ม.อ.ปัตตานีจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 6  วิจัย  สื่อสารมวลชน
_1940  31/01/2562  ม.อ.เปิดรับนักศึกษาปริญญาโท และปริญญาเอก  ผลิตบัณฑิต  สื่อสารมวลชน
_1939  07/01/2562  ขอเชิญนักศึกษาส่งวิดีโอแนะนำม.อ.ปัตตานีเข้าประกวดชิงเงินรางวัล ครั้งที่ 2  อื่นๆ  เวียนภายใน
_1937  28/01/2562  ประชุมศึกษาการเชื่อมต่องานไกล่เกลี่ยอิสลามกับกระบวนการยุติธรรมกระแสหลักที่ ม.อ.ปัตตานี  วิจัย  สื่อสารมวลชน
_1936  11/01/2562  “ฟาตีลาและอารียา” หุ่น CPR ช่วยชีวิตผู้หญิงและตรวจมะเร็งเต้านมสองตัวแรกของโลก  บริการวิชาการ  สื่อสารมวลชน
_1935  10/01/2562  นายอำเภอจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกับคณะรัฐศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี ปั้นนักปกครองรุ่นใหม่ ภายใต้โครงการสิงห์บลู ลูกนายอำเภอ รุ่นที่ 2  ผลิตบัณฑิต  สื่อสารมวลชน
_1934  4/01/2562  ม.อ.ปัตตานีลงพื้นที่สำรวจความต้องการความช่วยเหลือของประชาชนหลังประสบภัยพายุปาบึก  บริการวิชาการ  สื่อสารมวลชน
_1933  26/01/2562  ม.อ.ปัตตานีให้บริการขนส่งมวลชนภายในวิทยาเขต “BlueTS”  อื่นๆ  เวียนภายใน
_1932  04/01/2562  สารแสดงความห่วงใยถึงนักศึกษาและบุคลากรที่ประสบวาตภัยปาบึก  อื่นๆ  เวียนภายใน
_1931  10/01/2562   ม.อ.ปัตตานีจัดตั้งศูนย์บริการวิชาการและการเรียนรู้ปัตตานีศึกษา “ม.อ.ปัตตานีภิรมย์”  บริการวิชาการ  สื่อสารมวลชน
ข่าวทั้งหมด 1890 รายการ
กำลังแสดงหน้าที่ 1/158 [หน้าถัดไป = 2]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158