[   ล็อกอินสำหรับเจ้าหน้าที่ ]
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
สิถิติผู้เข้าชม: 643,440

›› ดูสถิติจำแนกตามปี
 
โดย ..ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี   เจ้าของโครงการ คุณนวพงษ์ เพ็ชรอุไร งานประชาสัมพันธ์   เรียงตาม   ค้นหาตาม ค้นหา ->   
ลำดับ ปีที่ ฉบับเดือน หัวข้อข่าว กลุ่มข่าว ประเภทสื่อ
_2188  23/05/2565  บุคลากรวิทยาเขตปัตตานีเกษียณอายุราชการ ในปี 2565 รวม 23 คน  อื่นๆ  เวียนภายใน
_2187  23/03/2565  ม.อ.ปัตตานี ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานพร้อมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ Zero Tolerance ไม่ทนต่อการทุจริต ในโครงการส่งเสริมองค์กรคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  อื่นๆ  เวียนภายใน
_2186  10/05/2565  วิทยาเขตปัตตานีตั้งจุดชาร์ตแบตเตอรี่รถไฟฟ้าบริการประชาคม  อื่นๆ  เวียนภายใน
_2185  09/15/2565  เปิดจำหน่ายแล้วปุ๋ยมอร์แกนิก 01 ปุ๋ยหมักเกรด 1 ของวิทยาเขตปัตตานี  วิจัย  สื่อสารมวลชน
_2184  21/01/2565  ม.อ.ปัตตานีผลิตปุ๋ยหมัก มอร์แกนิกเตรียมจำหน่าย  วิจัย  สื่อสารมวลชน
_2183  22/04/2565  9 มหาวิทยาลัยในประเทศไทยและต่างประเทศ จัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติออนไลน์  บริการวิชาการ  สื่อสารมวลชน
_2182  05/04/2565  ม.อ.ปัตตานีจัดตั้งหอประวัติวิทยาเขตปัตตานี ที่อาคารสำนักงานอธิการบดี  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  สื่อสารมวลชน
_2181  21/03/2565  ม.อ.ปัตตานีได้รับรางวัลสถานศึกษาต้นแบบ และนักศึกษาวิทยาเขตปัตตานีได้รับรางวัลนักเรียน นักศึกษา กยศ.ต้นแบบ  ผลิตบัณฑิต  สื่อสารมวลชน
_2180  21/03/65  สงขลานครินทร์ เปิดเวทีระดมสมอง “อนาคต ม.อ.” ร่วมขับเคลื่อนพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน  อื่นๆ  สื่อสารมวลชน
_2179  21/03/65  ม.อ.ปัตตานี ร่วมกับสมาคมกีฬาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ลงนามความร่วมมือจัดตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาชายแดนใต้ ขยายเปิดหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา  บริการวิชาการ  สื่อสารมวลชน
_2178  21/03/65  ม.อ.ประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่น “ชื่นชมเชิดชูช่อศรีตรัง” ประจำปี 2564 เนื่องในวัน “คุณค่าสงขลานครินทร์”  อื่นๆ  เวียนภายใน
_2177  21/0/65  ม.อ.จัดงานวัน “คุณค่าสงขลานครินทร์” ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย  อื่นๆ  เวียนภายใน
ข่าวทั้งหมด 2129 รายการ
กำลังแสดงหน้าที่ 1/178 [หน้าถัดไป = 2]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178