[   ล็อกอินสำหรับเจ้าหน้าที่ ]
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
สิถิติผู้เข้าชม: 603,472

›› ดูสถิติจำแนกตามปี
 
โดย ..ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี   เจ้าของโครงการ คุณนวพงษ์ เพ็ชรอุไร งานประชาสัมพันธ์   เรียงตาม   ค้นหาตาม ค้นหา ->   
ลำดับ ปีที่ ฉบับเดือน หัวข้อข่าว กลุ่มข่าว ประเภทสื่อ
_1928  06/12/2561  คำกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณ  พระราชพิธี  ศรีตรัง
_1927  19/11/2561  ความเป็นมาของชื่อ สะพาน 200 ปี สะพานสหัสวรรษ  อื่นๆ  ศรีตรัง
_1926  19/11/2561  ม.อ.ปัตตานีเชิญนักวิชาการประมงกว่า 600 คน จาก 12 ประเทศ ร่วมสัมมนาเครือข่ายประมงศึกษาอาเซียน ที่หาดใหญ่  บริการวิชาการ  สื่อสารมวลชน
_1925  16/11/2561  นักศึกษาม.อ.ปัตตานีได้รับทุนจากธนาคารออมสินกว่าครึ่งล้านบาท ใน 4 โครงการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์  วิจัย  สื่อสารมวลชน
_1924  09/11/2561  โปรดเกล้าฯแต่งตั้งรองศาสตราจารย์ปริศวร์ ยิ้นเสน ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ในสาขาภาษาเกาหลีศึกษา  ผลิตบัณฑิต  เวียนภายใน
_1923  02/11/2561  ม.อ.ปัตตานีจัดอบรมพัฒนาครูแบบครบวงจรตลอดปี 2561 หลักสูตรการสอนภาษาไทยโดยใช้นิทานเป็นสื่อ  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_1922  17/10/2561  วิทยาเขตปัตตานีขอเชิญร่วมกิจกรรมวันรูสมิแล  อื่นๆ  เวียนภายใน
_1921  19/09/2561  เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทยเดินทางเยือนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 18 กันยายน 2561  ผลิตบัณฑิต  เวียนภายใน
_1920  0000052561  ม.อ.ปัตตานี รับสมัครเยาวชนประกวดออกแบบเครื่องประดับจากวัสดุเหลือใช้ ชิงเงินรางวัลกว่า 1 แสนบาท  อื่นๆ  เวียนภายใน
_1919  0000052561  มะเฟืองมหัศจรรย์ “ขึ้นห้าง” ผลงานบุคลากร ม.อ. เพิ่มรายได้ให้ชาวสวนยาง  บริการวิชาการ  สื่อสารมวลชน
_1918  0000052561  กระทรวงวิทย์ฯ ร่วมกับม.อ.ปัตตานีเป็นเจ้าภาพจัดงาน“8th SCiUS Forum”  บริการวิชาการ  สื่อสารมวลชน
_1917  0000052561  ม.อ. วิ่งการกุศล อันดามัน-อ่าวไทย วิ่งด้วยหัวใจ เพื่อสมทบทุน “กองทุนศูนย์โรคหัวใจ” เป็นเงินร่วม 14 ล้านบาท  อื่นๆ  สื่อสารมวลชน
ข่าวทั้งหมด 1875 รายการ
กำลังแสดงหน้าที่ 1/157 [หน้าถัดไป = 2]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157